Integritetspolicy

Cookie och integritetspolicy

Introduktion

När du besöker vår hemsida samlas det in information om dig som används till att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att öka värdet på de annonser som visas på sidan. Om du inte önskar att det ska samlas in upplysningar bör du radera dina cookies (se instruktioner) och undvika vidare bruk av webbsajten. Nedan finns en fördjupning i vilken information som samlas in, till vilket syfte och tredje part som har tillgång till den.

Cookies

Webbsajten använder ”cookies”, vilket är en textfil som sparas på din dator, mobil eller motsvarande med syftet att känna igen den, komma ihåg inställningar, föra statistik och målinrikta annonser.
Cookies kan inte innehålla skadlig kod tex. virus.

Det är möjligt att radera och blockera cookies. Se instruktioner:
http://www.minacookies.se/allt-om-cookies/cookiehantering/

Om du raderar eller blockerar cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och uppträda frekventare. Du kan dessutom riskera att webbsajten inte fungerar optimalt samt att det finns innehåll som du inte kan få tillgång till.

Webbsajten innehåller cookies från tredje part som i varierande grad kan omfatta:
Frekvent annonsering av tredje part.

Personuppgifter

Generellt

Personuppgifter är alla slags uppgifter som på ett eller annat sätt kan härledas till dig. När du använder vår webbsite insamlar och hanterar vi en rad sådan information. Det sker tex. vid tillgång till innehåll, att du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller abonnent, övrigt bruk av tjänster eller att du företar köp via webbsajten.

Vi samlar in och behandlar följande typer av uppgifter: Ett unikt ID och tekniska uppgifter om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk placering samt vilka sidor du klickar på (intressen). I de fall du själv ger ditt samtycke och själv skriver in informationen behandlas även: Namn, telefonnummer, e-postadress, adress och betalningsuppgifter. Det kommer ofta vara i förbindelse med upprättande av login eller lösenord.

Säkerhet

Vi har tagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att dina uppgifter oavsiktligt eller olovligt raderas, offentliggörs, tappas bort, förringas eller kommer till ovidkommandes kännedom, missbrukas eller i övrigt behandlas i strid med lagstiftningen.

Syfte

Uppgifterna används till att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som har störst sannolikhet att vara relevanta för dig, att registrera dina köp och betalningar samt att kunna leverera de tjänster du har efterfrågat, tex. att få dig tillsänt ett nyhetsbrev. Utöver detta använder vi uppgifterna till att optimera våra tjänster och vårt innehåll.

Lagring

Uppgifterna lagras under den tid som är tillåten enligt lagstiftningen och vi raderar dem när de inte längre är nödvändiga. Tidsperioden beror på karaktären av uppgifterna och anledningen till lagringen. Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsram för när uppgifterna raderas.

Vidarebefordran av uppgifter

Data om din användning av webbsajten, vilka annonser du mottager och ev. klickar på, geografisk placering, kön och ålderssegment m.fl. vidarebefordras till tredje part i den omfattning dessa uppgifter är kända. Du kan se vilka tredje parter som det är fråga om i avsnittet om ”Cookies” här ovan. Uppgifterna användes till målrikting av annonser.

Vi använder därutöver en rad tredje parter till lagring och hantering av data. Dessa hanterar uteslutande uppgifter på våra vägnar och får inte använda dem till egna ändamål.

Vidarebefordran av personuppgifter som namn och e-postadress m.fl. sker endast om du samtycker till det. Vi använder endast datahanterare i EU eller i länder där vi kan ge dina upgifter ett tillräckligt skydd.

Insyn och rättigheter

Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi hanterar om dig. Du kan dessutom när som helst invända mot att uppgifter används. Du kan också tillbakakalla ditt samtycke till att det hanteras uppgifter om dig. Om de uppgifter om dig som hanteras är felaktiga har du rätt till att de blir rättade eller raderade. Förfrågningar om det kan ske till: info@klurigheterforbarn.se. Har du klagomål på vår hantering av dina uppgifter har du också möjlighet att ta kontakt med Datainspektionen.

Utgivare
Webbsajten ägs och publiceras av:

Pixart
Miltonsvej 27
8270 Højbjerg
Danmark
info@klurigheterforbarn.se